Activiteiten

De Verkeerspsycholoog GTi opent deuren die voorheen gesloten bleven. Nieuwe inzichten én de mogelijkheden om er iets mee te doen dus. Inspirerende presentaties, workshops en/of masterclasses.

Hieronder een overzicht van enkele mooie momenten waarop mobiliteit en gedrag samenkwamen.

 
 
 • Cycling Economy

  Cycling Economy

  Portfolio

  Reactie op de troonrede 2018

  Samen met onder andere hoogleraar Transitiemanagement aan de Erasmusuniversiteit Jan Rotmans werd ik op Prinsjesdag gevraagd te reageren op de miljoenennota en troonrede in een forum. Locatie:  Aan de Hofvijver in Den Haag. Interessante middag met veel overeenkomstige en tegengestelde meningen. Zie ook: Bijzonder gesprek in Den Haag

 • Luchtvaart en duurzaamheid

  Luchtvaart en duurzaamheid

  Portfolio

  Cognitieve dissonantie

  Naar aanleiding van mijn bijdrage aan Nieuwsuur over vliegen en cognitieve dissonantie, werd ik uitgenodigd te spreken en deel te nemen aan een ‘Doe Mee’-dag over het duurzamer maken van vliegen. Met veel prominenten van het ministerie, Schiphol en de reiswereld. Het ging over sociale dilemma’s, cognitieve dissonantie, voorbeeldgedrag en veel meer.

 • Schiphol Airside

  Schiphol Airside

  Portfolio

  Onderzoek op de luchthaven

  In samenwerking met XTNT onderzocht De Verkeerspsycholoog GTi de verkeersveiligheid op de Airside op Schiphol. Een wereld op zich en over onze bevindingen kan ik hel;aas in verband met geheimhouding niet al te veel vertellen. Wel was het een bijzonder boeiend traject met onverwachte uitkomsten en suggesties. 

 • De Gouden Leeuw

  De Gouden Leeuw

  Portfolio

  Hoe krijg je mensen naar een lege parkeergarage?

  In Venray wordt parkeergarage De Gouden Leeuw onvoldoende gebruikt, terwijl er elders parkeerproblemen zijn. Ik hield een inleiding over gedragsbeïnvloeding, van hoe je mensen naar een plek brengt waar ze in eerste instantie niet willen zijn. Daarna gingen we samen de discussie aan. 

 • Verkeerspsychologie en VVN

  Verkeerspsychologie en VVN

  Portfolio

  Veiligheid is mensenwerk

  Vrijwilligers van VVN die zich op gemeenteniveau in de provincie Utrecht bezig houden met veilig verkeer door onder andere het organiseren van het praktisch verkeersexamen, een fietsenkeuring of een opfriscursus voor senioren, wilden meer weten van de verkeerspsychologie. Ik verzorgde voor hen een korte masterclass in Amersfoort. 

 • Computer World

  Computer World

  Portfolio

  Van data naar mensen

  Op Future Urban Mobility 2018 werd veel verteld  over geleiden van stromen, sturen op data en efficiëntie. Zelfs  ‘hapinness’ werd tot app gereduceerd. Er was niets te horen over de mensen die er gaan leven. Mijn bijdrage aan het eind was dan ook om de focus daar meer naar te verleggen. Anders:  

 • Zingende weg

  Zingende weg

  Portfolio

  Sjongende wei

  In het Fries heet het de Sjongende wei. Omdat Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa wordt, bedachten creatieve geesten dat het – in navlolging van enkele wegen elders op de wereld – een leuk idee was om een zingende weg in Friesland te realiseren. Zorgvuldig gekozen strepen op het asfalt zorgen er bij langsrijdende auto’s die zich aan de snelheid houden voor dat een deel van het Friese Volkslied ten gehore wordt gebracht. Superleuk experiment. Ik mocht de ingenieurs van DGMR die het mogelijk maakten vanuit de gedragskant inspireren, met name ten aanzien van de bebording. Ook drong ik er op aan omwonenden snel in de plannen te kennen. Helaas ging het daar mis:  Omwonenden worden gek van zingende weg!

  en:

  Zingende weg weer stille weg

 • Milieu Centraal

  Milieu Centraal

  Portfolio

  Duurzaam gedrag bevorderen

  Bij Milieu Centraal nam ik deel aan een workshop en infosessie over onderzoek naar en het bevorderen van duurzaam gedrag. Ideeën uitwisselen en de goede ervaringen bundelen. Enkele bedrijven gaven een kijkje in hun keuken van hoe zij werknemers stimuleren tot meer duurzaam (mobiliteits)gedrag.

 • Innoveren vanuit beide hersenhelften

  Innoveren vanuit beide hersenhelften

  Portfolio

  Mobility FFWD 2018

  Onze linker hersenhelft staat voor logica, veiligheid, woorden en kennis. De rechter meer voor beelden, gevoel, verbeelding, loslaten en ‘een open mind.’ Mijn stelling op het congres Mobility FFWD 2018 was dat innoveren binnen mobiliteit veel te veel vanuit de linker helft wordt aangestuurd en veel te weinig vanuit de rechter. Discussies over Smart Mobility lijken soms op een loopgravenoorlog tussen fanatieke beleviers (‘het gaat toch gebeuren, of we willen of niet’) en ‘naïeve’ tegenstanders (‘geloof er niks van allemaal’). Het zou mooi zijn als de ontwikkelingen in veel betekenissen van het woord wat meer ‘open’ zouden plaatsvinden.

  Een boeiende discussie was het gevolg op Mobility FFWD 2018 en tot slot gaf ik nog wat tips mee om de ontwikkelingen binnen Smart Mobility te verrijken met meer gevoel, beelden, verbeelding, loslaten en ‘een open mind’.

 • Met Smart Mobility naar kwaliteit van leven

  Met Smart Mobility naar kwaliteit van leven

  Portfolio

  Over écht slimme mobiliteit

  Ik nam deel aan de PCL Expertmeeting Maatschappelijke kansen van Smart Mobility. Een inspirerend gezelschap dacht na over kansen in het omgaan met data, gedrag en kwaliteit van de leefomgeving. Mijn inbreng focuste op het verminderen van mobiliteit, het belang van zelforganisatie, gedragsverandering beginnen met kleine groepjes en het belang van kwalitatieve data. Men gaf na afloop aan dat dit de organisatie verder brengt met hun zoektocht naar optimale benutting van Smart Mobility.

 • Duurzame Mobiliteit

  Duurzame Mobiliteit

  Portfolio

  Zwermen, menselijke maat en gedrag

  Op het Symposium Duurzame Mobiliteit in CODA Apeldoorn gaf ik twee maal een workshop over het belang van menselijk gedrag en de menselijke maat bij het uitrollen van onze (mobiele) toekomst. Dat matschte  prima met een van de andere presentaties, te weten die van Marco te Brömmelstroet (ook bekend als de ‘fietsprofessor’) over emergentie. Het mooie bewijs daarvan wordt geleverd door volgende tweet, die na afloop werd vertsuurd:

  Leerzame les tijdens het symposium Duurzame Mobiliteit : het gaat veel meer over psychologie, menselijk gedrag en de beïnvloeding daarvan dan moderne technieken en

   

 • Masterclass yn Fryslân

  Masterclass yn Fryslân

  Portfolio

  De goede dingen goed doen

  Masterclass communicatie, psychologie en gedragsverandering gegeven voor de provincie Friesland. Campagnes maken is een vak. Kennis van het menselijk brein en gedrag is onontbeerlijk. Enthousiaste, gemotiveerde deelnemers zorgden voor een fijne bijeenkomst in Leeuwarden.