Activiteiten

De Verkeerspsycholoog GTi opent deuren die voorheen gesloten bleven. Nieuwe inzichten én de mogelijkheden om er iets mee te doen dus. Inspirerende presentaties, workshops en/of masterclasses.

Hieronder een overzicht van enkele mooie momenten waarop mobiliteit en gedrag samenkwamen.

 
 
 • Verkeersoverlast in de Achterhoek

  Verkeersoverlast in de Achterhoek

  Portfolio

  Gemeente Aalten/Bronckhorst

  In de Achterhoekse gemeente verzorgde ik een creatieve denksessie om letterlijk en figuurlijk beweging te krijgen in overlast veroorzakende verkeersstromen. Bewoners, betrokken gemeenten en andere belangenpartijen waren aanwezig. Een en ander resulteerde in een vervolgopdracht die wordt uitgevoerd door XTNT.

 • Digital Freedom Festival

  Digital Freedom Festival

  Portfolio

  Smart Mobility, innovatief maar ook gevaarlijk

  In Riga (Letland) sprak ik op uitnodiging over Smart Mobility in Nederland op het Digital Freedom Festival. Een prachtig congres waar ook Jamie Susskind, schrijver van het boek Future Politics, spreker was. Onderwerp op het congres was de technische vooruitgang die ons veel moois brengt, maar ook grote gevaren met zich meebrengt. Komt onze keuzevrijheid niet in gevaar als anderen kunnen bepalen wat we zien, lezen, doen en denken? Het gebeurt al, maar als we niet oppassen gaat dit nog veel verder. Een congres met waarschuwingen, maar ook met geloof in een mooie toekomst.

  Lees de paper hier: Smart Mobility, opportunities and threats

 • Zwolle op Weg

  Zwolle op Weg

  Portfolio

  Geen mobiliteitsplan zonder aandacht voor gedrag

  Zwolle is in beweging. Er ligt een nieuw mobiliteitsplan met ambities. Op de kick off werd gesproken over techniek en ruimtelijke ordening. Ik mocht daar vertellen over gedragsbeïnvloeding. Goede techniek en prima infra; het werkt pas als we ons gedrag er op aanpassen! En hoe je dat kan sturen, daarvoor wees ik de weg. Boeiende discussiegroepen daarna, waarvan ik de groep ‘veiligheid’ begeleidde. 

 • Nudging

  Nudging

  Portfolio

  Gemeente Den Haag in beweging

  Voor de afdeling mobiliteit van de gemeente Den Haag gaf ik een inspirerende presentatie over nudging en onbewuste gedragsverandering. De afdeling ging reorganiseren en vond dit een mooi moment om meer inzicht te krijgen in (onbewust) verkeersgedrag en subtiele manieren om dit te beïnvloeden.

 • Reistijd anders bekeken

  Reistijd anders bekeken

  Portfolio

  In het LEF Future Center

  Rijkswaterstaat geeft samen met partners 3 x per jaar een ‘trendcahier’ uit, over actuele ontwikkelingen. Een van deze cahiers ging over Reistijd. Het mobiliteitsbeleid draait geheel om verminderen van reistijd, het oplossen van files. In politiek en media gaat het vooral over filebestrijding en op de radio krijgen we vier keer per uur de fileberichten te horen. Al geruime tijd lopen we aan tegen de grenzen van deze manier van denken: nieuwe wegen en spoorwegen geven even soelaas maar trekken vervolgens weer nieuwe mobiliteit aan. Kortom: steeds als we er in slagen om de reistijd te verkorten gaan mensen méér reizen. Daarom de vraag: kan dat niet anders?

  In een bijeenkomst in Het LEF Future Center, werd reistijd van verschillende kanten belicht. Ik liet de relativiteit van tijd zien en deed een oproep om onszelf vooral wat meer tijd te gunnen. Zie ook: MobiliTIJD; over tijd en mobiliteit.

 • Cycling Economy

  Cycling Economy

  Portfolio

  Reactie op de troonrede 2018

  Samen met onder andere hoogleraar Transitiemanagement aan de Erasmusuniversiteit Jan Rotmans werd ik op Prinsjesdag gevraagd te reageren op de miljoenennota en troonrede in een forum. Locatie:  Aan de Hofvijver in Den Haag. Interessante middag met veel overeenkomstige en tegengestelde meningen. Zie ook: Bijzonder gesprek in Den Haag

 • Luchtvaart en duurzaamheid

  Luchtvaart en duurzaamheid

  Portfolio

  Cognitieve dissonantie

  Naar aanleiding van mijn bijdrage aan Nieuwsuur over vliegen en cognitieve dissonantie, werd ik uitgenodigd te spreken en deel te nemen aan een ‘Doe Mee’-dag over het duurzamer maken van vliegen. Met veel prominenten van het ministerie, Schiphol en de reiswereld. Het ging over sociale dilemma’s, cognitieve dissonantie, voorbeeldgedrag en veel meer.

 • Schiphol Airside

  Schiphol Airside

  Portfolio

  Onderzoek op de luchthaven

  In samenwerking met XTNT onderzocht De Verkeerspsycholoog GTi de verkeersveiligheid op de Airside op Schiphol. Een wereld op zich en over onze bevindingen kan ik hel;aas in verband met geheimhouding niet al te veel vertellen. Wel was het een bijzonder boeiend traject met onverwachte uitkomsten en suggesties. 

 • De Gouden Leeuw

  De Gouden Leeuw

  Portfolio

  Hoe krijg je mensen naar een lege parkeergarage?

  In Venray wordt parkeergarage De Gouden Leeuw onvoldoende gebruikt, terwijl er elders parkeerproblemen zijn. Ik hield een inleiding over gedragsbeïnvloeding, van hoe je mensen naar een plek brengt waar ze in eerste instantie niet willen zijn. Daarna gingen we samen de discussie aan. 

 • Verkeerspsychologie en VVN

  Verkeerspsychologie en VVN

  Portfolio

  Veiligheid is mensenwerk

  Vrijwilligers van VVN die zich op gemeenteniveau in de provincie Utrecht bezig houden met veilig verkeer door onder andere het organiseren van het praktisch verkeersexamen, een fietsenkeuring of een opfriscursus voor senioren, wilden meer weten van de verkeerspsychologie. Ik verzorgde voor hen een korte masterclass in Amersfoort. 

 • Computer World

  Computer World

  Portfolio

  Van data naar mensen

  Op Future Urban Mobility 2018 werd veel verteld  over geleiden van stromen, sturen op data en efficiëntie. Zelfs  ‘hapinness’ werd tot app gereduceerd. Er was niets te horen over de mensen die er gaan leven. Mijn bijdrage aan het eind was dan ook om de focus daar meer naar te verleggen. Anders:  

 • Zingende weg

  Zingende weg

  Portfolio

  Sjongende wei

  In het Fries heet het de Sjongende wei. Omdat Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa wordt, bedachten creatieve geesten dat het – in navlolging van enkele wegen elders op de wereld – een leuk idee was om een zingende weg in Friesland te realiseren. Zorgvuldig gekozen strepen op het asfalt zorgen er bij langsrijdende auto’s die zich aan de snelheid houden voor dat een deel van het Friese Volkslied ten gehore wordt gebracht. Superleuk experiment. Ik mocht de ingenieurs van DGMR die het mogelijk maakten vanuit de gedragskant inspireren, met name ten aanzien van de bebording. Ook drong ik er op aan omwonenden snel in de plannen te kennen. Helaas ging het daar mis:  Omwonenden worden gek van zingende weg!

  en:

  Zingende weg weer stille weg