Activiteiten

De Verkeerspsycholoog GTi opent deuren die voorheen gesloten bleven. Nieuwe inzichten én de mogelijkheden om er iets mee te doen dus. Inspirerende presentaties, workshops en/of masterclasses.

Hieronder een overzicht van enkele mooie momenten waarop mobiliteit en gedrag samenkwamen.

 
 
 • Rochewood Insurance: Be Great…

  Rochewood Insurance: Be Great…

  Portfolio

  Avond vol discussie en zelfreflectie

  Rochewood Insurance and Banking is een jonge gedreven organisatie. Eens paar keer per jaar organiseren ze kennissessies voor hun klanten en introducees. Dit keer mocht ik een avond verzorgen. Het werd een bijzonder geslaagde sessie. Klik HIER om er meer over te lezen. Fletcher Hotels Den Bosch zorgde voor een prima locatie.

 • Langzaamverkeersbrug bij Oirschot

  Langzaamverkeersbrug bij Oirschot

  Portfolio

  Brug naar de Toekomst

  Gemeente Oirschot, gemeente Eindhoven en Brabants Landschap willen een kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding realiseren. De verbinding heeft de naam ‘Groene Corridor’ gekregen. Onderdeel van de Groene Corridor is een brug voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) over het Wilhelminakanaal in Oirschot. Over deze brug kunnen bewoners, recreanten én forenzen eenvoudig van en naar het centrum van Oirschot. Een bijzondere brug, die positieve maar ook kritische geluiden ontlokt aan bewoners, politici en middenstand.  Ik bood de gemeente Oitschot een beschouwing vanuit de verkeerspsychologie met betrekking tot de toekomstige brug. Daarbij putte ik uit onder meer waardenoriëntaties, de theory of reasoned action, weerstanden, de geschiedenis van Oirschot én nieuwe inzichten omtrent nostalgie en de logica van olifantenpaadjes. Ook vergeleek ik Oirschot met een aantal andere plekken waar succesvol bruggen werden geslagen met een visie op de toekomst.

 • “Staakt het Sturen?”

  “Staakt het Sturen?”

  Portfolio

  Verbinding naar de Toekomst

  Sessie op het startevenement van de Vervoerregio Amsterdam op 2 juni 2017. Zeer geslaagd evenement. Klik hier voor meer informatie.  

 • Drie expertmeetings Gemeente Utrecht

  Drie expertmeetings Gemeente Utrecht

  Portfolio

  Kennis is kracht

  Om oplossingen te vinden die de standaard maatregelen overstijgen, organiseerde de Gemeente Utrecht drie bijeenkomsten met een select groepje experts uit verschillende disciplines. Iedere  bijeenkomst stond een ander onderwerp centraal met een relatie tot de verkeersveiligheid in de stad. Bij alle bijeenkomsten was de wethouder Verkeer, Lot van Hooijdonk, aanwezig.

  De eerste bijeenkomst handelde over gemengd verkeer. Remt het automobilisten af en moedigt het fietsers aan als zij de rijbaan delen?

  De tweede bijeenkomst ging over ‘bewust en onbewust sturen’.  Komen we op andere maatregelen als we verkeersgedrag analyseren vanuit bewust en onbewust handelen?

  De derde bijeenkomst ging over brede wegen in de wijk Overvecht waar vaak te hard wordt gereden. Wat kunnen we doen om automobilisten daar letterlijk en figuurlijk af te remmen?

  De sessies leverde bekende én nieuwe ideeën op!

 • Gastcollege op HHS RuimtelijkeOntwikkeling – Climate Management

  Gastcollege op HHS RuimtelijkeOntwikkeling – Climate Management

  Portfolio

  Gastcollege HHS

  Op verzoek gaf ik een gastcollege voor 1e jaars binnen 

  de HHS opleiding Ruimtelijke ontwikkeling / Climate and Management. De opleiding bevat planologie, sociale geografie en duurzame mobiliteit. Ik gaf de groep enthousiaste studenten zicht op waarom wij in het verkeer de dingen doen die we doen en in hoeverre het motief duurzaamheid daarin een rol speelt. Na afloop kreeg ik de volgende mail van de docent:

  Beste Gerard,

  Je gastcollege was een mind shift voor de studenten, het heeft grote impact gehad op ze 🙂 De dynamiek van prikkels, beweegredenen en gedragingen…

  Het ‘reptielen- en zoogdierenbrein’ komt veel terug in verschillende gesprekken. Dank!!!

 • Handhaving en gedrag

  Handhaving en gedrag

  Portfolio

  Veiligheid door straffen en belonen

  Op de ‘Gebruikersdag’ van Vialis gaf ik een presentatie over hoe, wanneer en waarom handhaving werkt om gedrag te sturen. De bijeenkomsten van de Gebruikersgroep van Vialis zijn bedoeld voor wegbeheerders en medewerkers bij overheidsinstellingen die zich bezig houden met verkeer.  De doelen van de gebruikersdag zijn het tussen gebruikers onderling informatie uitwisselen en actuele ontwikkelingen presenteren op het gebied van verkeersregeltechniek en verkeersmanagement. Daarnaast wordt informatie uitgewisseld tussen de gebruikers en Vialis.

  Mijn presentatie en bijbehorende discussie ging over het beloningssysteem in onze hersenen, hoe dit afgeremd wordt door angst, over conditioneren en hoe dit in complexere delen van ons brein leidt tot motivatie en weerstand. Om natuurlijk vooral de implicaties hiervan voor onze deelname aan het verkeer te kunnen duiden.

   

 • Natuurlijk sturen

  Natuurlijk sturen

  Portfolio

  Ontdekken in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

  Weer eens wat anders. Gedragsinzichten op locatie in plaats van in de zaal. Op een spannende ontdekkingstocht door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bracht ik inzichten over gedrag over aan een groep onder leiding van het Waterschap. Diverse andere deskundigen gaven inzichten uit hun disciplines, waaronder Henk Veenstra en Sjoerd Nota (kenniscentrum Shared Space) en Miranda Thüsh (Thuisraad RO).

  Voor een impressie:

  Natuurlijks sturen in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

 • Altruïsme als motiverende kracht

  Altruïsme als motiverende kracht

  Portfolio

  In debat met Jonge Honden

  Jonge Honden bestaat uit een ondernemende groep frisse academici met een praktische instelling. In het kader van de USP Challenge (Utrecht Science Park), waar forenzen de auto laten staan om voor het goede doel te fietsen, ging ik in debat over de betekenis en grondslagen van het fenomeen altruïsme. Waarom doen mensen dingen voor anderen zonder er zelf baat bij te hebben. Of doet men het toch uit eigen belang; is het om je beter te voelen/je geweten af te kopen dat je ‘onbaatzuchtig’ handelt?

 • Veiligheid Voorop

  Veiligheid Voorop

  Portfolio

  17de PIV Jaarconferentie

  Tom van ‘t Hek was voorzitter, ik mocht de inleiding verzorgen en hoogleraar Neuropsychologie Erik Scherder (DWDD University) sloot af. Volle schouwburg in Apeldoorn. Bijzonder geslaagd congres over de werking van onze hersenen vóór dat er ongelukken ontstaan en over hoe het brein er na een trauma weer bovenop komt.  

 • Mobility Fast Forward

  Mobility Fast Forward

  Portfolio

  Onze stad in de toekomst

  Ruimte in stedelijk gebied, in en om de stad, is schaars. Files nemen toe. Bereikbaarheid staat ter discussie. Op het Mobility FFWD congres 2017 werden oplossingen voor bereikbaarheid, ruimte en duurzaamheid verkend. Zelf nam ik, met 6 andere experts en een groot publiek, deel aan een forumdiscussie over de stad in 2030. Enkele onderwerpen die de revue passeerden:

  – toont de politiek voldoende lef voor verandering?

  – is er (al) ruimte voor wijken zonder auto’s?

  – wil de volgende generatie nou wel of geen privé-auto’s?

  – wie hebben het voor het zeggen in de stad: voetgangers, fietsers of gemotoriseerd verkeer?

 • Verleiden en verlaten

  Verleiden en verlaten

  Portfolio

  Wegen naar verandering

  Vanuit mijn functie als senior adviseur bij XTNT en als een van de aanjagers van het fietsstimuleringsprogramma ‘In Beweging’ van Midden Nedserland, gaf ik een presentatie in het U15 Café. Bij dit terugekerend evenement om kennis uit te wisselen en samenwerking te bevorderen, was dit keer Warmtebouw op De Wetering in Utrecht gastheer. 

  Als opwarmer voor een presentatie van mijn collega Tanja Steenhorst over het ‘In Beweging’ programma, liet ik zien hoe de beloningscentra in onze hersenen werken en te stimuleren zijn. En hoe de hersendelen die daarbij constant op de rem trappen te manipuleren zijn. Over het verlaten van bestaande paden en het brein verleiden nieuwe richtingen op te zoeken, dus.

 • Verderop parkeren

  Verderop parkeren

  Portfolio

  Over normen, gemak en lak

  Op het terrein van Don Bosco o.g. in Amersfoort zijn diverse bedrijven gevestigd, verdeeld over vier kantoorpanden. Het overgrote deel van de bezoekers komt per auto en er ligt dan ook een ruime parkeerplaats die ook nog eens vergroot gaat worden. De praktijk leert echter dat de loopafstand vanaf het achterste deel van het parkeerterrein tot de bedrijfspanden als te ver wordt ervaren (gemak), met illegaal parkeergedrag dicht bij de bedrijven tot gevolg (lak aan de regels die daar gelden).

  Samen met bureau MulderFaciliteert heb ik Don Bosco inzicht gegeven in hoe dit gedrag veranderd kan worden. Hoe kun je bezoekers en werknemers stiumuleren om hun auto wat verder weg te zetten, een (klein) stukje te lopen en zo parkeeroverlast en ergernis voorkomen? Het ging over normverandering, sociale bewijskracht, gamification en verleiding.