Activiteiten

De Verkeerspsycholoog GTi opent deuren die voorheen gesloten bleven. Nieuwe inzichten én de mogelijkheden om er iets mee te doen dus. Inspirerende presentaties, workshops en/of masterclasses.

Hieronder een overzicht van enkele mooie momenten waarop mobiliteit en gedrag samenkwamen.

 
 
 • Mobility Fast Forward

  Mobility Fast Forward

  Portfolio

  Onze stad in de toekomst

  Ruimte in stedelijk gebied, in en om de stad, is schaars. Files nemen toe. Bereikbaarheid staat ter discussie. Op het Mobility FFWD congres 2017 werden oplossingen voor bereikbaarheid, ruimte en duurzaamheid verkend. Zelf nam ik, met 6 andere experts en een groot publiek, deel aan een forumdiscussie over de stad in 2030. Enkele onderwerpen die de revue passeerden:

  – toont de politiek voldoende lef voor verandering?

  – is er (al) ruimte voor wijken zonder auto’s?

  – wil de volgende generatie nou wel of geen privé-auto’s?

  – wie hebben het voor het zeggen in de stad: voetgangers, fietsers of gemotoriseerd verkeer?

 • Verleiden en verlaten

  Verleiden en verlaten

  Portfolio

  Wegen naar verandering

  Vanuit mijn functie als senior adviseur bij XTNT en als een van de aanjagers van het fietsstimuleringsprogramma ‘In Beweging’ van Midden Nedserland, gaf ik een presentatie in het U15 Café. Bij dit terugekerend evenement om kennis uit te wisselen en samenwerking te bevorderen, was dit keer Warmtebouw op De Wetering in Utrecht gastheer. 

  Als opwarmer voor een presentatie van mijn collega Tanja Steenhorst over het ‘In Beweging’ programma, liet ik zien hoe de beloningscentra in onze hersenen werken en te stimuleren zijn. En hoe de hersendelen die daarbij constant op de rem trappen te manipuleren zijn. Over het verlaten van bestaande paden en het brein verleiden nieuwe richtingen op te zoeken, dus.

 • Verderop parkeren

  Verderop parkeren

  Portfolio

  Over normen, gemak en lak

  Op het terrein van Don Bosco o.g. in Amersfoort zijn diverse bedrijven gevestigd, verdeeld over vier kantoorpanden. Het overgrote deel van de bezoekers komt per auto en er ligt dan ook een ruime parkeerplaats die ook nog eens vergroot gaat worden. De praktijk leert echter dat de loopafstand vanaf het achterste deel van het parkeerterrein tot de bedrijfspanden als te ver wordt ervaren (gemak), met illegaal parkeergedrag dicht bij de bedrijven tot gevolg (lak aan de regels die daar gelden).

  Samen met bureau MulderFaciliteert heb ik Don Bosco inzicht gegeven in hoe dit gedrag veranderd kan worden. Hoe kun je bezoekers en werknemers stiumuleren om hun auto wat verder weg te zetten, een (klein) stukje te lopen en zo parkeeroverlast en ergernis voorkomen? Het ging over normverandering, sociale bewijskracht, gamification en verleiding. 

 • Kick off Nul Verkeersdoden

  Kick off Nul Verkeersdoden

  Portfolio

  Nul staat voor niks

  Het nieuwe jaar van de campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden werd donderdag 9 februari ingeluid bij de Heineken Brouwerij in Den Bosch. NUL staat in 2017 voor NIKS. Deelnemen aan het verkeer moeten alert zijn en dat kan alleen zonder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen. En ook zonder mobiel tijdens het rijden. 

  De kick off werd een succes. Zoals een van de deelnemers op Linkedin poste: ‘Vanmiddag een interessante kick off bijgewoond van het nieuwe campagnejaar van ‘0 verkeersdoden’. Vooral het verhaal van Heineken over hun campagne om niet te drinken, en het verhaal van Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog, over gedragsbeïnvloeding waren interessant.’

  Naast de sterke presentatie ‘When you Drive, Never Drink’ van Hayte de Jong van Heineken, die aantoonde dat ook een bierbrouwer zich sterk in kan zetten voor het centrale doel van deze campagne, mocht ik de volle zaal met deelnemers meenemen naar hoe gewenning, agressie en angst in ons brein geworteld zijn en ons verkeersgedrag beïnvloeden.

  Een quiz en een rondleiding door de brouwerij completeerden de dag. Voorzitter was Steef van Stiphout, een oude bekende vanuit enkele items die ik met Editie NL heb gedaan.

  De 3D tripping rijsimulator, waarin je kunt ervaren hoe het is om te rijden onder invloed van alcohol en drugs, was er ook. Gedeputeerde Christope van der Maat nam er onder andere in plaats.

  We mochten ook nog het allernieuwste biertje 0.0 van Heineken proeven (op dit moment nog niet op de markt).

  Klik hier voor een mooie reclamespot van Heineken, waarin iemand maar liefst 8 keer een Heineken biertje afslaat.

   

 • Pilot Veilig Rijgedrag

  Pilot Veilig Rijgedrag

  Portfolio

  Techniek en gedrag voor vrachtwagenchauffeurs

  TVM Verzekeringen wil meer inzicht krijgen in bijna-ongevallen en ongevalsoorzaken. Zij hebben inzicht in blikschades, letselschades en schades met dodelijk afloop, maar nog onvoldoende in de oorzaken daarvan: onveilig rijgedrag, onveilige situaties en bijna-ongelukken. Met de Pilot veilig rijgedrag krijgen TVM, chauffeurs en transportbedrijven hier informatie over. De informatie is bedoeld om het rijgedrag van chauffeurs te verbeteren. Op 26 januari 2017 leverde ik een bijdrage in het kader van ‘train de trainers’ om vanuit kennis uit de psychologie dit doel te gaan verwezenlijken. Zie: https://www.tvm.nl/veiligrijgedrag

 • Het brein Beter Benutten

  Het brein Beter Benutten

  Portfolio

  Van gewoontegedrag naar Vuja de

  Door een stroomstoring bij de NS was het een hele opgave om er te komen. Weinig treinen en wat reed was overvol. Maar het was de moeite waard. Voor een aantal projectleiders en andere betrokkenen bij het programma Beter Benutten verzorgde ik een deel van een sessie over gedragsverandering. We gingen daarbij in op de gelaagdheid in ons brein; van zeer primitief naar uitermate complex. Hoe motivatie vooral huist in de complexere delen en hoe ons reptielenbrein daarbij voortdurend op de rem trapt. Van vechten, vluchten en bevriezen naar reactance, scepsis en inertie. Maar vooral over hoe we daar mee om kunnen gaan om drempels weg te nemen en intrinsieke motivatie te bevorderen. De Vuja de (als tegenhanger van de Deja Vu) vormde het sluitstuk. Mensen ervaringen laten opdoen die ze nog nooit eerder hebben meegemaakt, maar die ze maar wat graag gaan herhalen.

 • Week van de verkeersveiligheid

  Week van de verkeersveiligheid

  Portfolio

  Over gedrag, angst, humor en verandering

  Op de eerste dag van de Week van de Verkeersveiligheid mocht ik een soort DWDD University geven over de verkeerspsychologie. Een hoop publiek. een mooie statenzaal en een belangrijk onderwerp zorgde voor een goede ambiance. De rijsimulator uit ons programma Rijden zonder Invloed was er ook. Daarin kon ieder die het wilde ervaren hoe (onverstandig) het is om met drank of drugs op aan het verkeer deel te nemen. Een verkeersquiz liet de aanwezigen zien hoe belangrijk het is om je kennis over het verkeer regelmatig op te frissen. 

 • Het ROV komt naar u toe

  Het ROV komt naar u toe

  Portfolio

  Lagerhuisdebat in het GeoFort

  Voor de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden werd op woensdag 16 november een boeiende middag georganiseerd ter bevordering van de verkeersveiligheid. De bijeenkomst werd gehouden in het GeoFort in Herwijnen. Dagvoorzitters waren Kees Boender (wethouder Molenwaard) en Rik van der Linden (wethouder Dordrecht). Beide zijn ook verkeersveiligheidsambassadeur. Drie experts, waaronder ik,  verzorgde ieder een tweetal tafelsessies. Ik maakte gebruik van de ‘Lagerhuis-methode,’  waarmee ik mensen zich liet inleven in standpunten van anderen. Het verliep heel succesvol en er werd ook nog eens volop gelachen.

 • Slotevent Low Car Diet

  Slotevent Low Car Diet

  Portfolio

  Inhaalslag klimaatdoelen 

  Het slotevenement van de zesde Low Car Diet-editie werd op 17 november georganiseerd in de industriële omgeving tussen Utrecht en Maarsen. Gedurende deze najaarseditie hebben in totaal 1200 deelnemers in 30 dagen voor 50,6 ton CO2-besparing gezorgd. Als alle forenzen in Nederland, zo’n 4,5 miljoen, een permanent Low Car Diet zouden invoeren, kunnen we een derde van de doelstellingen van het SER-Energieakkoord op mobiliteit halen.

  Ik verzorgde twee workshops op het slotevent.

   

   

 • Nationaal Psychologie Congres

  Nationaal Psychologie Congres

  Portfolio

  Psychologen onder elkaar

  Op 18 november sprak ik op het Nationaal Psychologie Congres 2016 van het Nederlands Instituut van Psychologen. In de speakersroom werden boeiende gesprekken gevoerd, onder andere met een neuropsycholoog. Ook was het erg leuk om voor deze diversiteit aan (toegepaste) psychologen en psychologen in opleiding te mogen vertellen over het mooie vak van de verkeerspsychologie.

 • Traumadagen 2016

  Traumadagen 2016

  Portfolio

  Chirurgen voor meer veiligheid

  De belangrijkste missie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) is het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor ongevalslachtoffers in Nederland. Preventie hoort daar ook bij. Enige tijd geleden sloeg ik samen met Pieter Boele van Hensbroek van de NVT op Radio 1 alarm over het hoge aantal fietsongelukken (klik daarvoor HIER), Pieter nodigde mij naar aanleiding daarvan uit om op de Traumadagen 2016, de themadagen van de NVT in de RAI, op te treden als keynote speaker. Ik sprak over de rol van alcohol en drugs in het verkeer (en uiteraard de preventie daarvan).

  Een bijzonder boeiende ochtend met een zaal vol chirurgen en andere medisch specialisten.

 • ‘Van-alles-pad’ in Reeuwijk

  ‘Van-alles-pad’ in Reeuwijk

  Portfolio

  Klaagmuur en Wensput

  De Raadhuisweg in Reeuwijk is opnieuw ingericht. Het ziet er prachtig uit, maar niet iedereen is er even blij mee. Bewoners klagen steen en been over een fietspad dat geen fietspad meer is, maar waar nu allerlei verkeer op zit, verkeerslichten die tegelijk groen krijgen en vrachtwagens die door de omringende wijken gaan dwalen.

  Ik mocht op de drukbezochte avond een presentatie geven over waarnemen – begrijpen – kunnen – willen en verwachtingen (Human Factors in het verkeer) en daarna de gemoederen in goede banen leiden met een Klaagmuur en een Wensput waar bewoners hun ongenoegen konden laten blijken en hun ideeën voor verbetering konden indienen.

  Het werd een boeiende avond waarin mijn inspanningen bijzonder werden gewaardeerd. De wethouder opende en besloot de avond met de belofte dat er serieus naar de output van de bewoners zou worden gekeken.