Activiteiten

De Verkeerspsycholoog GTi opent deuren die voorheen gesloten bleven. Nieuwe inzichten én de mogelijkheden om er iets mee te doen dus. Inspirerende presentaties, workshops en/of masterclasses.

Hieronder een overzicht van enkele mooie momenten waarop mobiliteit en gedrag samenkwamen.

 
 
 • Kick off Nul Verkeersdoden

  Kick off Nul Verkeersdoden

  Portfolio

  Nul staat voor niks

  Het nieuwe jaar van de campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden werd donderdag 9 februari ingeluid bij de Heineken Brouwerij in Den Bosch. NUL staat in 2017 voor NIKS. Deelnemen aan het verkeer moeten alert zijn en dat kan alleen zonder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen. En ook zonder mobiel tijdens het rijden. 

  De kick off werd een succes. Zoals een van de deelnemers op Linkedin poste: ‘Vanmiddag een interessante kick off bijgewoond van het nieuwe campagnejaar van ‘0 verkeersdoden’. Vooral het verhaal van Heineken over hun campagne om niet te drinken, en het verhaal van Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog, over gedragsbeïnvloeding waren interessant.’

  Naast de sterke presentatie ‘When you Drive, Never Drink’ van Hayte de Jong van Heineken, die aantoonde dat ook een bierbrouwer zich sterk in kan zetten voor het centrale doel van deze campagne, mocht ik de volle zaal met deelnemers meenemen naar hoe gewenning, agressie en angst in ons brein geworteld zijn en ons verkeersgedrag beïnvloeden.

  Een quiz en een rondleiding door de brouwerij completeerden de dag. Voorzitter was Steef van Stiphout, een oude bekende vanuit enkele items die ik met Editie NL heb gedaan.

  De 3D tripping rijsimulator, waarin je kunt ervaren hoe het is om te rijden onder invloed van alcohol en drugs, was er ook. Gedeputeerde Christope van der Maat nam er onder andere in plaats.

  We mochten ook nog het allernieuwste biertje 0.0 van Heineken proeven (op dit moment nog niet op de markt).

  Klik hier voor een mooie reclamespot van Heineken, waarin iemand maar liefst 8 keer een Heineken biertje afslaat.

   

 • Pilot Veilig Rijgedrag

  Pilot Veilig Rijgedrag

  Portfolio

  Techniek en gedrag voor vrachtwagenchauffeurs

  TVM Verzekeringen wil meer inzicht krijgen in bijna-ongevallen en ongevalsoorzaken. Zij hebben inzicht in blikschades, letselschades en schades met dodelijk afloop, maar nog onvoldoende in de oorzaken daarvan: onveilig rijgedrag, onveilige situaties en bijna-ongelukken. Met de Pilot veilig rijgedrag krijgen TVM, chauffeurs en transportbedrijven hier informatie over. De informatie is bedoeld om het rijgedrag van chauffeurs te verbeteren. Op 26 januari 2017 leverde ik een bijdrage in het kader van ‘train de trainers’ om vanuit kennis uit de psychologie dit doel te gaan verwezenlijken. Zie: https://www.tvm.nl/veiligrijgedrag

 • Het brein Beter Benutten

  Het brein Beter Benutten

  Portfolio

  Van gewoontegedrag naar Vuja de

  Door een stroomstoring bij de NS was het een hele opgave om er te komen. Weinig treinen en wat reed was overvol. Maar het was de moeite waard. Voor een aantal projectleiders en andere betrokkenen bij het programma Beter Benutten verzorgde ik een deel van een sessie over gedragsverandering. We gingen daarbij in op de gelaagdheid in ons brein; van zeer primitief naar uitermate complex. Hoe motivatie vooral huist in de complexere delen en hoe ons reptielenbrein daarbij voortdurend op de rem trapt. Van vechten, vluchten en bevriezen naar reactance, scepsis en inertie. Maar vooral over hoe we daar mee om kunnen gaan om drempels weg te nemen en intrinsieke motivatie te bevorderen. De Vuja de (als tegenhanger van de Deja Vu) vormde het sluitstuk. Mensen ervaringen laten opdoen die ze nog nooit eerder hebben meegemaakt, maar die ze maar wat graag gaan herhalen.

 • Week van de verkeersveiligheid

  Week van de verkeersveiligheid

  Portfolio

  Over gedrag, angst, humor en verandering

  Op de eerste dag van de Week van de Verkeersveiligheid mocht ik een soort DWDD University geven over de verkeerspsychologie. Een hoop publiek. een mooie statenzaal en een belangrijk onderwerp zorgde voor een goede ambiance. De rijsimulator uit ons programma Rijden zonder Invloed was er ook. Daarin kon ieder die het wilde ervaren hoe (onverstandig) het is om met drank of drugs op aan het verkeer deel te nemen. Een verkeersquiz liet de aanwezigen zien hoe belangrijk het is om je kennis over het verkeer regelmatig op te frissen. 

 • Het ROV komt naar u toe

  Het ROV komt naar u toe

  Portfolio

  Lagerhuisdebat in het GeoFort

  Voor de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden werd op woensdag 16 november een boeiende middag georganiseerd ter bevordering van de verkeersveiligheid. De bijeenkomst werd gehouden in het GeoFort in Herwijnen. Dagvoorzitters waren Kees Boender (wethouder Molenwaard) en Rik van der Linden (wethouder Dordrecht). Beide zijn ook verkeersveiligheidsambassadeur. Drie experts, waaronder ik,  verzorgde ieder een tweetal tafelsessies. Ik maakte gebruik van de ‘Lagerhuis-methode,’  waarmee ik mensen zich liet inleven in standpunten van anderen. Het verliep heel succesvol en er werd ook nog eens volop gelachen.

 • Slotevent Low Car Diet

  Slotevent Low Car Diet

  Portfolio

  Inhaalslag klimaatdoelen 

  Het slotevenement van de zesde Low Car Diet-editie werd op 17 november georganiseerd in de industriële omgeving tussen Utrecht en Maarsen. Gedurende deze najaarseditie hebben in totaal 1200 deelnemers in 30 dagen voor 50,6 ton CO2-besparing gezorgd. Als alle forenzen in Nederland, zo’n 4,5 miljoen, een permanent Low Car Diet zouden invoeren, kunnen we een derde van de doelstellingen van het SER-Energieakkoord op mobiliteit halen.

  Ik verzorgde twee workshops op het slotevent.

   

   

 • Nationaal Psychologie Congres

  Nationaal Psychologie Congres

  Portfolio

  Psychologen onder elkaar

  Op 18 november sprak ik op het Nationaal Psychologie Congres 2016 van het Nederlands Instituut van Psychologen. In de speakersroom werden boeiende gesprekken gevoerd, onder andere met een neuropsycholoog. Ook was het erg leuk om voor deze diversiteit aan (toegepaste) psychologen en psychologen in opleiding te mogen vertellen over het mooie vak van de verkeerspsychologie.

 • Traumadagen 2016

  Traumadagen 2016

  Portfolio

  Chirurgen voor meer veiligheid

  De belangrijkste missie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) is het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor ongevalslachtoffers in Nederland. Preventie hoort daar ook bij. Enige tijd geleden sloeg ik samen met Pieter Boele van Hensbroek van de NVT op Radio 1 alarm over het hoge aantal fietsongelukken (klik daarvoor HIER), Pieter nodigde mij naar aanleiding daarvan uit om op de Traumadagen 2016, de themadagen van de NVT in de RAI, op te treden als keynote speaker. Ik sprak over de rol van alcohol en drugs in het verkeer (en uiteraard de preventie daarvan).

  Een bijzonder boeiende ochtend met een zaal vol chirurgen en andere medisch specialisten.

 • ‘Van-alles-pad’ in Reeuwijk

  ‘Van-alles-pad’ in Reeuwijk

  Portfolio

  Klaagmuur en Wensput

  De Raadhuisweg in Reeuwijk is opnieuw ingericht. Het ziet er prachtig uit, maar niet iedereen is er even blij mee. Bewoners klagen steen en been over een fietspad dat geen fietspad meer is, maar waar nu allerlei verkeer op zit, verkeerslichten die tegelijk groen krijgen en vrachtwagens die door de omringende wijken gaan dwalen.

  Ik mocht op de drukbezochte avond een presentatie geven over waarnemen – begrijpen – kunnen – willen en verwachtingen (Human Factors in het verkeer) en daarna de gemoederen in goede banen leiden met een Klaagmuur en een Wensput waar bewoners hun ongenoegen konden laten blijken en hun ideeën voor verbetering konden indienen.

  Het werd een boeiende avond waarin mijn inspanningen bijzonder werden gewaardeerd. De wethouder opende en besloot de avond met de belofte dat er serieus naar de output van de bewoners zou worden gekeken.

 • Slim in Mobiliteit, stad in beweging

  Slim in Mobiliteit, stad in beweging

  Portfolio

  Mobiliteitsvisie Roermond

  Roermond wil een dynamische stad zijn waar iedereen zich welkom voelt en graag wil zijn. Goede doorstroming en bereikbaarheid horen daarbij. Met Gedragsbeïnvloeding stuurt Roermond op de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker. Mensen hebben zelf invloed op de verkeersveiligheid van zichzelf en anderen. De mobiliteitsvisie is vastgesteld; nu begint de uitvoering. Een groep geïnteresseerde professionals en belangstellingen werden daarop door mij voorbereid, middels een presentatie en workshop over hoe effectieve gedragsbeïnvloeding in praktijk te brengen is.

 • Autoregeling als sturingsinstrument

  Autoregeling als sturingsinstrument

  Portfolio

  Zakelijk rijden onder de loep

  Op 20 oktober 2016 presenteeerde ik voor een gezelschap van fleetmanagers. Zij beslissen over wat zakelijke rijders vergoed krijgen voor hun autogebruik en hebben daarmee tools in handen om het gebruik te sturen. Om hen inzicht te geven in hoe zij dit (nog beter) kunnen doen is de FleetAcademy opgericht. Zij organiseren met regelmaat bijeenkomsten waarin experts gevraagd worden hun visie te geven op het beheren van een wagenpark, het sturen van mobiliteit en inzicht te geven in hoe je er voor kunt zorgen dat goed gebruik de norm is en misbruik wordt voorkomen.

  Op een locatie dicht bij de start- en landingsbanen van Schiphol nam ik de fleetmanagers mee in de complexe wereld van gedragsbeïnvloeding waarin het sturen via financiële prikkels wel een krachtig middel is, maar waarin veel meer dan dat speelt. Naast mijn presentatie waren er ook presentaties van sprekers uit de hoek van de autoregeling zelf. Een boeiende middag die op veel waardering richting de sprekers kon rekenen. 

 • DayCar

  DayCar

  Portfolio

  Nieuwe kijk op autogebruik op historische locatie

  Dinsdag 11 oktober werd in het Hillegomse Ford Museum het digitale mobiliteitsplatform daycar.nl geïntroduceerd. Een feestelijke start op een bijzondere lokatie. Met haar website vereenvoudigt Daycar wijkgerichte contactmogelijkheden tussen autobezitters en mensen die tijdelijk een rijklare auto zoeken. Het nieuwe platform baseert zich op wederzijds belang van verhurende autoeigenaren en huurders zonder auto. Ik gaf de aftrap met een presentatie over autobezit, autorijden en de psychologie van delen en lenen. Debat en regie lagen in handen van radio- en televisiepresentator Frénk van der Linden.