Activiteiten

De Verkeerspsycholoog GTi opent deuren die voorheen gesloten bleven. Nieuwe inzichten én de mogelijkheden om er iets mee te doen dus. Inspirerende presentaties, workshops en/of masterclasses.

Hieronder een overzicht van enkele mooie momenten waarop mobiliteit en gedrag samenkwamen.

 
 
 • Het brein Beter Benutten

  Het brein Beter Benutten

  Portfolio

  Van gewoontegedrag naar Vuja de

  Door een stroomstoring bij de NS was het een hele opgave om er te komen. Weinig treinen en wat reed was overvol. Maar het was de moeite waard. Voor een aantal projectleiders en andere betrokkenen bij het programma Beter Benutten verzorgde ik een deel van een sessie over gedragsverandering. We gingen daarbij in op de gelaagdheid in ons brein; van zeer primitief naar uitermate complex. Hoe motivatie vooral huist in de complexere delen en hoe ons reptielenbrein daarbij voortdurend op de rem trapt. Van vechten, vluchten en bevriezen naar reactance, scepsis en inertie. Maar vooral over hoe we daar mee om kunnen gaan om drempels weg te nemen en intrinsieke motivatie te bevorderen. De Vuja de (als tegenhanger van de Deja Vu) vormde het sluitstuk. Mensen ervaringen laten opdoen die ze nog nooit eerder hebben meegemaakt, maar die ze maar wat graag gaan herhalen.

 • Week van de verkeersveiligheid

  Week van de verkeersveiligheid

  Portfolio

  Over gedrag, angst, humor en verandering

  Op de eerste dag van de Week van de Verkeersveiligheid mocht ik een soort DWDD University geven over de verkeerspsychologie. Een hoop publiek. een mooie statenzaal en een belangrijk onderwerp zorgde voor een goede ambiance. De rijsimulator uit ons programma Rijden zonder Invloed was er ook. Daarin kon ieder die het wilde ervaren hoe (onverstandig) het is om met drank of drugs op aan het verkeer deel te nemen. Een verkeersquiz liet de aanwezigen zien hoe belangrijk het is om je kennis over het verkeer regelmatig op te frissen. 

 • Het ROV komt naar u toe

  Het ROV komt naar u toe

  Portfolio

  Lagerhuisdebat in het GeoFort

  Voor de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden werd op woensdag 16 november een boeiende middag georganiseerd ter bevordering van de verkeersveiligheid. De bijeenkomst werd gehouden in het GeoFort in Herwijnen. Dagvoorzitters waren Kees Boender (wethouder Molenwaard) en Rik van der Linden (wethouder Dordrecht). Beide zijn ook verkeersveiligheidsambassadeur. Drie experts, waaronder ik,  verzorgde ieder een tweetal tafelsessies. Ik maakte gebruik van de ‘Lagerhuis-methode,’  waarmee ik mensen zich liet inleven in standpunten van anderen. Het verliep heel succesvol en er werd ook nog eens volop gelachen.

 • Slotevent Low Car Diet

  Slotevent Low Car Diet

  Portfolio

  Inhaalslag klimaatdoelen 

  Het slotevenement van de zesde Low Car Diet-editie werd op 17 november georganiseerd in de industriële omgeving tussen Utrecht en Maarsen. Gedurende deze najaarseditie hebben in totaal 1200 deelnemers in 30 dagen voor 50,6 ton CO2-besparing gezorgd. Als alle forenzen in Nederland, zo’n 4,5 miljoen, een permanent Low Car Diet zouden invoeren, kunnen we een derde van de doelstellingen van het SER-Energieakkoord op mobiliteit halen.

  Ik verzorgde twee workshops op het slotevent.

   

   

 • Nationaal Psychologie Congres

  Nationaal Psychologie Congres

  Portfolio

  Psychologen onder elkaar

  Op 18 november sprak ik op het Nationaal Psychologie Congres 2016 van het Nederlands Instituut van Psychologen. In de speakersroom werden boeiende gesprekken gevoerd, onder andere met een neuropsycholoog. Ook was het erg leuk om voor deze diversiteit aan (toegepaste) psychologen en psychologen in opleiding te mogen vertellen over het mooie vak van de verkeerspsychologie.

 • Traumadagen 2016

  Traumadagen 2016

  Portfolio

  Chirurgen voor meer veiligheid

  De belangrijkste missie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) is het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor ongevalslachtoffers in Nederland. Preventie hoort daar ook bij. Enige tijd geleden sloeg ik samen met Pieter Boele van Hensbroek van de NVT op Radio 1 alarm over het hoge aantal fietsongelukken (klik daarvoor HIER), Pieter nodigde mij naar aanleiding daarvan uit om op de Traumadagen 2016, de themadagen van de NVT in de RAI, op te treden als keynote speaker. Ik sprak over de rol van alcohol en drugs in het verkeer (en uiteraard de preventie daarvan).

  Een bijzonder boeiende ochtend met een zaal vol chirurgen en andere medisch specialisten.

 • ‘Van-alles-pad’ in Reeuwijk

  ‘Van-alles-pad’ in Reeuwijk

  Portfolio

  Klaagmuur en Wensput

  De Raadhuisweg in Reeuwijk is opnieuw ingericht. Het ziet er prachtig uit, maar niet iedereen is er even blij mee. Bewoners klagen steen en been over een fietspad dat geen fietspad meer is, maar waar nu allerlei verkeer op zit, verkeerslichten die tegelijk groen krijgen en vrachtwagens die door de omringende wijken gaan dwalen.

  Ik mocht op de drukbezochte avond een presentatie geven over waarnemen – begrijpen – kunnen – willen en verwachtingen (Human Factors in het verkeer) en daarna de gemoederen in goede banen leiden met een Klaagmuur en een Wensput waar bewoners hun ongenoegen konden laten blijken en hun ideeën voor verbetering konden indienen.

  Het werd een boeiende avond waarin mijn inspanningen bijzonder werden gewaardeerd. De wethouder opende en besloot de avond met de belofte dat er serieus naar de output van de bewoners zou worden gekeken.

 • Slim in Mobiliteit, stad in beweging

  Slim in Mobiliteit, stad in beweging

  Portfolio

  Mobiliteitsvisie Roermond

  Roermond wil een dynamische stad zijn waar iedereen zich welkom voelt en graag wil zijn. Goede doorstroming en bereikbaarheid horen daarbij. Met Gedragsbeïnvloeding stuurt Roermond op de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker. Mensen hebben zelf invloed op de verkeersveiligheid van zichzelf en anderen. De mobiliteitsvisie is vastgesteld; nu begint de uitvoering. Een groep geïnteresseerde professionals en belangstellingen werden daarop door mij voorbereid, middels een presentatie en workshop over hoe effectieve gedragsbeïnvloeding in praktijk te brengen is.

 • Autoregeling als sturingsinstrument

  Autoregeling als sturingsinstrument

  Portfolio

  Zakelijk rijden onder de loep

  Op 20 oktober 2016 presenteeerde ik voor een gezelschap van fleetmanagers. Zij beslissen over wat zakelijke rijders vergoed krijgen voor hun autogebruik en hebben daarmee tools in handen om het gebruik te sturen. Om hen inzicht te geven in hoe zij dit (nog beter) kunnen doen is de FleetAcademy opgericht. Zij organiseren met regelmaat bijeenkomsten waarin experts gevraagd worden hun visie te geven op het beheren van een wagenpark, het sturen van mobiliteit en inzicht te geven in hoe je er voor kunt zorgen dat goed gebruik de norm is en misbruik wordt voorkomen.

  Op een locatie dicht bij de start- en landingsbanen van Schiphol nam ik de fleetmanagers mee in de complexe wereld van gedragsbeïnvloeding waarin het sturen via financiële prikkels wel een krachtig middel is, maar waarin veel meer dan dat speelt. Naast mijn presentatie waren er ook presentaties van sprekers uit de hoek van de autoregeling zelf. Een boeiende middag die op veel waardering richting de sprekers kon rekenen. 

 • DayCar

  DayCar

  Portfolio

  Nieuwe kijk op autogebruik op historische locatie

  Dinsdag 11 oktober werd in het Hillegomse Ford Museum het digitale mobiliteitsplatform daycar.nl geïntroduceerd. Een feestelijke start op een bijzondere lokatie. Met haar website vereenvoudigt Daycar wijkgerichte contactmogelijkheden tussen autobezitters en mensen die tijdelijk een rijklare auto zoeken. Het nieuwe platform baseert zich op wederzijds belang van verhurende autoeigenaren en huurders zonder auto. Ik gaf de aftrap met een presentatie over autobezit, autorijden en de psychologie van delen en lenen. Debat en regie lagen in handen van radio- en televisiepresentator Frénk van der Linden.

   

 • Fietsen met Focus

  Fietsen met Focus

  Portfolio

  Research through design

  In opdracht van de Provincie Utrecht is een  onderzoek gestart naar smartphonegebruik van jongeren op de fiets. 77% van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar belt, appt of luistert muziek tijdens het fietsen (onderzoek SWOV 2015), wat het risico op een ongeval aanzienlijk verhoogt.

  Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes van research through design, waarbij al in een vroeg stadium een beperkt aantal ideeën voor interventies ontstaat die al onderzoekend verder worden ontwikkeld. Bijzonder aan de (concept)aanpak is dat kinderen gevolgd worden van basisschool naar voortgezet onderwijs.

  Op 4 oktober gaven Divera Twisk van de SWOV en ik in het Provinciehuis Utrecht onze kijk op wat de gedragswetenschappen kunnen bijdragen aan het verder vormgeven van dit mooie programma.

   

 • Snelladen langs de snelweg

  Snelladen langs de snelweg

  Portfolio

  Weerstand bij elektrisch vervoer

  Bij verzorgingsplaatsen langs de snelweg dreigt een situatie te ontstaan dat automobilisten met elektrische auto’s zowel op de parkeerplaats als bij de benzinepompen kunnen laden. De kwaliteit van de aangeboden stroom in termen van beschikbaarheid, laadduur, prijs en type aansluiting kan verschillen. Dat betekent dat op het beslispunt (zie foto) een keuze moet worden gemaakt zonder dat men over voldoende informatie beschikt. Dit terwijl men hier vaak veel harder rijdt dan de toegestane 30 km/u. Aanbieder Fastned vraagt zich af wat dit voor de verkeersveiligheid betekent. Automobilisten kunnen gaan aarzelen of tegen het verkeer in terug rijden bij een verkeerde keuze. Ik nam Fastned mee  in de wereld van Human Factors en de 10 gouden regels om rekening te houden met de weggebruiker, zodat zij deze kennis kunnen benutten bij het verder ontwikkelen van oplaadpunten op verzorgingsplaatsen.