Boetes na draagkracht

Nu en dan speelt de discussie weer op of de hoogte van verkeersboetes inkomensafhankelijk moeten worden gemaakt. Voortkomend uit het gevoel van “Die persoon in die dikke Bentley kan mooi te hard rijden; hij voelt de boete niet, maar ik in mijn oude opel en met mijn uitkering…”  Het kon er toe leiden dat iemand in Finland voor 23 km te hard rijden 54 duizend euro boete kreeg. Daardoor moet Jan- met-de-Pet die rond de € 200 moet aftikken, zich beter voelen.

Ik sprak er over met Suzanne Bosman op NPO Radio 1 in EenVandaag. Waar zij duidelijk sympathie voelde voor dit plan (dat in Nederland door de SP wordt voorgestaan), vind ik het een heel slecht plan. Het zorgde voor een felle discussie.

Mijn bezwaren zijn zowel praktisch (administratie, fraude) als etisch (waarom krijgt de een een zwaardere straf voor hetzelfde vergrijp?). Daar komt bij: iedereen heeft de mogelijheid om zich gewoon aan de regels te houden. Daarvoor hoef je niet naar anderen te wijzen.

Het fragement begint in de link hieronder op 18.10 minuut.

Boetes inkomensafhankelijk maken goed idee?

Categorie

Op de radio

Related Projects