Don’t Drink and Drive

Advertisement in London’s pubs – Campaign against drunk driving

For nerves of steel.

Angst heeft een belangrijke functie: het helpt ons om gevaarlijke situaties te herkennen en is evolutionair van cruciaal belang om te overleven. Scare tactics is het door middel van schrik aanjagen mensen overhalen om iets te doen. Angst aanjagen lukt alleen als mensen overtuigd zijn dat ze hun gedrag kunnen veranderen en dat het zinvol is om te doen.

Maar omdat wij onszelf en onze mogelijkheden over het algemeen wat beter inschatten dan werkelijk het geval is (zelfoverschatting of illusoire superioriteit), laten we ons ook niet zo makkelijk afschrikken door beelden van ongelukken of mogelijke consequenties van onverantwoord rijgedrag.

De effecten van campagnes gebaseerd op fear appeal vallen dan ook tegen. Als iets heel afschuwelijk is kijken we er liever van weg en dat is nu net niet de bedoeling. Toch wordt het veel gebruikt als middel in de strijd tegen verkeersveiligheid. Hieronder een paar voorbeelden met betrekking tot alcohol in het verkeer.

 

Categorie

Leuk!