Helft dagelijkse gebruikers: geen 100 km/u

EenVandaag deed onderzoek onder ruim 33.000 leden van het Opiniepanel, waarvan ruim 30.000 automobilisten, Bijna de helft van de dagelijkse weggebruikers (46 procent) zegt zich niet zegt te gaan houden aan de nieuwe snelheidslimiet. Veel automobilisten houden uit principe hun voet op het gas. “Als ik een lege linkerbaan zie, blijft het aantrekkelijk om daar gas op te geven als ik haast heb”, zegt een panellid.

Een korte reportage, waar ik aan meewerkte:

Het item op de website van EeenVandaag:

Van 130 naar 100? 

Categorie

Op TV