Is 30 het nieuwe 50?

Onderzoek toont aan dat de helft van de Nederlanders de snelheid in de bebouwde kom omlaag wil hebben. Van 50 naar 30. Vooral fietsers zijn daar een voorstander van. Maar is dat wel zo verstandig en komt dat de veiligheid wel ten goede?

Ik praat er over in de AD Ochtendshow met Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging. Mijn standpunt: de insteek van een slogan als ’30 is het nieuwe 50′ is verkeerd. Het gaat niet om het vervangen van bordjes met de maximum snelheid; dat zou de wegen wel eens onveiliger kunnen maken. Het moet er om gaan in deze drukke wereld dat steden anders moeten worden ingericht. Meer woonerven, meer 30-km zones, bredere fietspaden, uitbreiding gebieden waar de auto niet meer komt en daar waar veel doorgaand verkeer is, moeten verkeersstromen gescheiden worden. Het gewenste gedrag oproepen in daden in plaats van in woorden.

Moet de snelheid binnen bebouwde kom naar 30 km/u?