Keuring 75+ ter discussie. Slechte zaak

De verkeersveiligheid in Nederland staat onder druk en wat doet de minister? Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Verkeer onderzoekt of de verplichte keuring voor 75-plussers bij het verlengen van hun rijbewijs volledig kan worden afgeschaft. Als noodmaatregel voor lange wachtlijsten bij het CBR, wil ze de rijbewijzen van automobilisten ouder dan 75 jaar met een jaar verlengen zonder keuring en zonder dat ze überhaupt een verlenging van hun rijbewijs hoeven aan te vragen.

Nu heb ik me al vaker hard gemaakt voor de stelling dat ouderen niet per definitie brokkenmakers zijn (zie: Ouderen en verkeer) en dat de categorie beginnend bestuurders veel meer schade aanricht, maar de keuring voor ouderen afschaffen en rijbewijzen administratief verlengen? Dat is niet slim.

Een praktijkvoorbeeld: een man uit Heemskerk rijdt nog auto, terwijl hij apneu heeft, onlangs een TIA heeft gehad, een dotteroperatie heeft ondergaan en lijdt aan een longziekte. Volgens zijn dochters, die niet bij hem in de auto durven te stappen is hij ook „beginnend dement;” hij verbaast zich er de laatste tijd over dat er zo veel auto’s op de vluchtstrook rijden. Het gaat om een spitsstrook. Moet het rijbewijs van deze man zonder nadere keuring administratief verlengd worden?

Door veel te lange wachttijden dreigen er ook ouderen die prima in staat zijn om auto te rijden nu tijdelijk zonder rijbewijs komen te zitten. Dat is erg vervelend en had niet mogen gebeuren, maar of het middel dat de minister nu (veel te laat) van stal haalt niet erger is dan de kwaal, betwijfel ik.

Ik ging er in het radioprogramma Dit is de Dag (NPO Radio 1) over in discussie met Remco Dijkstra, kamerlid van de VVD die het beleid van zijn minister verdedigt:

75-plusser mag (langer) doorrijden

Categorie

Op de radio