Langzaamverkeersbrug bij Oirschot

Brug naar de Toekomst

Gemeente Oirschot, gemeente Eindhoven en Brabants Landschap willen een kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding realiseren. De verbinding heeft de naam ‘Groene Corridor’ gekregen. Onderdeel van de Groene Corridor is een brug voor langzaam verkeer over het Wilhelminakanaal in Oirschot. Met ‘langzaam verkeer’ wordt gedoeld op fietsers en voetgangers. Over deze brug kunnen bewoners, recreanten én forenzen eenvoudig van en naar het centrum van Oirschot. Een bijzondere brug, die positieve maar ook kritische geluiden ontlokt aan bewoners, polituici en middenstand.  Ik bood de gemeente Oitschot een beschouwing vanuit de verkeerspsychologie met betrekking tot de toekomstige brug. Daarbij putte ik uit onder meer waardenoriëntaties, de theory of reasoned action, weerstanden, de geschiedenis van Oirschot en nieuwe inzichten omtrent nostalgie en de logica van olifantanpaadjes. Ook vergeleek ik Oirschot met diverse andere plekken waar succesvol bruggen werden geslagen met een visie op de toekomst.

Categorie

Portfolio