Meer ernstige ongelukken

Sinds de ‘intelligente lockdown’ neemt het aantal ernstige ongelukken in Rotterdam toe. Een artikel in het Rotterdams Dagblad:

Aantal ernstige ongelukken loopt op!

Categorie

In de krant