Reacties op de troonrede

Door communicatiebureau Tappan werd op Prinsjesdag een bijeenkomst georganiseerd over duurzaamheid, communicatie en transitie. Jan Rotmans (hoogleraar Transitiemanagement aan de Erasmusuniversiteit) hield een inleiding, waarna ik deelnam aan een forum van vijf genodigden die een reflectie gaven op de inleiding én op de troonrede. Het ging er bij tijd en wijle fel aan toe. maar over heel veel dingen waren we het ook gewoon eens. Dat duurzaamheid onvoldoende aan bod was gekomen in de troonrede bijvoorbeeld en dat we er als burgers een hoge prijs voor moeten gaan betalen.

Mijn bijdrage over de relatie tussen communicatie en duurzaamheid laat zich het best vertalen in drie korte zinnen (die ik leen van de Nederlandse Rapgroep De Jeugd van Tegenwoordig): ‘Maak het klein, houd het dicht bij jezelf en laat het zien!” Met andere woorden: praat niet over mondiale oplossingen, want dat bevatten we niet; belicht vooral de individuele voordelen van duurzaam gedrag en maak zichtbaar wat jij en ik bereiken.

Categorie

Algemeen

Related Projects