Reclame leidt af. Maar hoe zit dat met voorlichting?

Het is bekend dat opvallende reclames langs de weg kunnen afleiden van de rijtaak. Maar hoe zit dat eigenlijk met goedbedoelde voorlichtingsboodschappen? Er is weinig over bekend, maar er zijn wel degelijk aanwijzingen dat voorlichtingsboodschappen over verkeersveiligheid in sommige gevallen de veiligheid in negatieve zin kan beïnvloeden.

Een artikel in de Belgische krant De Standaard – waaraan ik ook een bescheiden bijdrage heb geleverd -gaat daar nader op in. Lees hier de PDF:

VERKEERS(ON)VEILIGHEID DOOR CAMPAGNES

Categorie

In de krant