Rekeningrijden blijft terugkomen

In de supermarkt is het heel gewoon: schaarse producten zijn duurder. Beprijzing van schaarse ruimte (drukke wegen en spoorlijnen) wil er bij veel Nederlanders niet in. Ook politiek blijft het een gevoelig onderwerp. Toch blijkt elders in de wereld een dynamische taks (hoe drukker, hoe duurder) goed te helpen tegen files.

Voorzitter De Graeff van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (adviesorgaan van de regering) stelt dat we er hoe dan ook niet aan gaan ontkomen. Opnieuw een pleidooi voor een vorm van rekeningrijden, waar tot op heden geen draagvlak voor te vinden was.

Ik praat er over met Gerard Ekdom op Radio 2. Luister hier naar het fragment:

Flexibele prijzen voor mobiliteit. Gaat dat werken?

Categorie

Op de radio