Rotondes, soms te veel en te verschillend

Voor het AD werkte ik mee aan een reportage over het wel en wee van rotondes in Nederland. Het is een mooie manier om voorrang te regelen en de doorstroming te bevorderen, maar een (te) grote diversiteit in typen en een overkill aan rotondes (ook op plekken waar ze nauwelijks van nut zijn) doet afbreuk aan de positieve aspecten. Ook verschillende voorrangsregels voor fietsers doet het imag van de rotonde geen goed.

Wildgroei aan rotondes

Categorie

In de krant