Spitsheffing terug van weggeweest

Twee planbureau’s pleiten voor de invoering van een spitsheffing, om de wegen ook na corona begaanbaar te houden. Het is niet de eerste keer dat beprijzing van autogebruik op de agenda staat (en daar weer vanaf wordt gevoerd). In het verleden zijn de files te lijf gegaan met meer asfalt, campagnes en beloningen. Het werkt allemaal niet, onvoldoende of slechts tijdelijk. Soms lijkt het of maatregelen waar weinig weerstand tegen is niet werken, terwijl maatregelen waar veel weerstand tegen is wél eens zouden kunnen werken. En weerstand ís er tegen beprijzing, zowel maatschappelijk als politiek.

Momenteel laat de Nederlandse automobilist zien dat spreiding van reizen over de dag mogelijk is. Is een spitsheffing dé prikkel om dat zo te houden?

Ik sprak er over in Spraakmakers op NPO Radio 1, waar verder ook verkeerseconoom Erik Verhoef  en  vice-voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, Steven van Eijck hun zegje doen.

Is spitsheffing een efficiënte manier om files korter te maken?

Categorie

Op de radio