Auto’s in oud Amersfoort

Bewoners op zoek naar oplossingen

In het gebied Zuidsingel-Kleine Haag, Varkensmarkt en Stadsring te Amersfoort wordt teveel en te hard gereden. Bewoners hebben last van trillingen en geluidhinder. Met ingang van 10 april rijden er op de Zuidsingel geen bussen meer en er komt een herinrichting van de Varkensmarkt. Bewoners willen graag een aantrekkelijk en leefbaar plein.

De Varkensmarkt ligt zo’n 1,5 m hoger dan de Zuidsingel en daardoor ontstaat snelheid. Die snelheid is een (subjectief) verkeersveiligheidsprobleem, met fietsers in 2 richtingen en zwaar verkeer. Diverse verkeerskundige verbeteringen zijn al besproken. Wat miste was zicht op wat gedragsbeïnvloeding kan bijdragen. Op 26 april gaf ik een vertegenwoordiging van bewoners en professionals een kijkje in wat de psychologie kan bijdragen aan het oplossen van hun problemen. Een boeiende  bijeenkomst met veel eye-openers.

Categorie

Portfolio