Busbaan op de schop

Verkeershinder verminderen

In de zomermaanden van 2017 vinden er werkzaamheden plaats aan de N235. De provincie heeft opdracht gegeven aan Van Gelder om een spitsbusbaan te creëren vanaf Ilpendam tot en met Purmerend. Hierdoor is het niet meer nodig dat de bussen invoegen op de autobaan. Dit vermindert het aantal files en irritatie bij weggebruikers én het bevordert de verkeersveiligheid. Er zijn diverse maatregelen genomen om de verkeershinder die hierdoor ontstaat tot een minimum te beperken. Van Gelder vroeg De Verkeerspsycholoog om deze maatregelen tegen ‘het gedragslicht’ te houden: werkt het zoals het bedoeld is en draagt het ook echt bij aan verbetering vanuit het oogpunt van de gebruiker?

 

Categorie

Portfolio