De Nieuwe Opgave

Lagerhuisdebat

Voor de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (de NEPROM) hield ik op woensdag 14 oktober 2015 een presentatie over hoe binnen Mobiliteit het onderwerp ‘Gedrag’ van een ondergeschoven kindje is geworden tot een van de structurele pijlers. Opzet was om de raakvlakken en mogelijkheden te verkennen voor het domein ‘Woningbouw en projectontwikkeling’. Na de presentatie namen we allen deel aan een zeer boeiend ‘Lagerhuisdebat’ waarbij de deelnemers om en om standpunten verdedigden waar ze het juist wel of juist niet mee eens waren. Zo ontstond inzicht in elkaars beweegredenen en werd de blik van velen verruimd. Dit gebeurde in het kader van ‘de Nieuwe Opgave’; hoe kunnen we de grote taak voor woningbouw en projectontwikkeling de komende jaren zo effectief mogelijk tegemoet treden?  Zeer geslaagde bijeenkomst.

Categorie

Portfolio