Elektrisch rijden in de versnelling

 Shift expectations

In 2011 heeft de minister van Economische Zaken het plan ‘Elektrisch rijden in de versnelling’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de doelstellingen voor elektrisch vervoer voor de periode 2011-2015 beschreven. Het gaat daarbij omr: 1) de uitrol van elektrische voertuigen en bijbehorende laadinfrastructuur, 2) het stimuleren van innovaties op het gebied van elektrisch vervoer, en 3) het vergroten van het verdienpotentieel rondom elektrisch vervoer.

Dit beleid is inmiddels geëvalueerd. Ik maakte daarbij deel uit van de begeleidingscommissie. Belangrijkste vragen in de evaluatie: 1) zijn de doelstellingen gehaald (en zo nee, waarom dan niet) en 2) wat betekent dit voor de verdere ontwikkeling van elektrisch vervoer vanaf nu?

Resultaat van de evaluatie is een lijvig rapport vol kennis over de doorontwikkeling van elektrisch vervoer, waaruit blijkt dat we op de goede weg zijn, maar nog een lange weg te gaan hebben.

Klik HIER voor het rapport.

Categorie

Portfolio