Fietsstimulering in België

Groen licht voor E-bike, stads- en plooifiets

Op 18 juni bracht ik in Brussel advies uit over hoe campagnes over fietsstimulering goed in te richten zijn vanuit kennis over gedragsbeïnvloeding. België kent diverse fietsstimuleringsprojecten, waarvan er die dag twee op de agenda stonden, te weten: ‘Doe mee, stappen en fietsen’, regionale initiatieven waarmee alternatieven voor korte autoritten worden gepromoot (www.mijnkorteritten.be) en ‘De Testkaravaan’ (www.testkaravaan.be), waarin uitproberen na het ter beschikking stellen van een ware fietsvloot aan werkgevers centraal staat. Ik kon de initiatiefnemers inspireren vanuit ervaringen in Nederland en vanuit de gedragswetenschappen. Zij konden mij inspireren vanuit mooie praktijkervaringen in België. Met boeiende discussies en verrijking van inzichten tot gevolg!

Categorie

Portfolio