Gezakt voor rijexamen

Alle BN-ers die meededen aan het SBS6-programma Het Nationale Verkeersexamen 2021 zijn gezakt nu ze opnieuw een theorie- en praktijkexamen rijvaardigheid moesten afleggen. Geen van de deelnemers slaagde erin beide toetsen te halen.

In het programma Editie NL van RTL4 ging hier kort op in. Zeer veel automobilisten die hun rijbewijs lang geleden hebben gehaald, zouden zakken als ze het opnieuw zouden moeten doen. Het weggedrag van veel automobilisten in ogenschouw genomen is er reden genoeg om na te denken over opfriscursussen.

(De uitzending zit helaas achter de betaalmuur)

Categorie

Op TV