Het brein Beter Benutten

Van gewoontegedrag naar Vuja de

Door een stroomstoring bij de NS was het een hele opgave om er te komen. Weinig treinen en wat reed was overvol. Maar het was de moeite waard. Voor een aantal projectleiders en andere betrokkenen bij het programma Beter Benutten verzorgde ik een deel van een sessie over gedragsverandering. We gingen daarbij in op de gelaagdheid in ons brein; van zeer primitief naar uitermate complex. Hoe motivatie vooral huist in de complexere delen en hoe ons reptielenbrein daarbij voortdurend op de rem trapt. Van vechten, vluchten en bevriezen naar reactance, scepsis en inertie. Maar vooral over hoe we daar mee om kunnen gaan om drempels weg te nemen en intrinsieke motivatie te bevorderen. De Vuja de (als tegenhanger van de Deja Vu) vormde het sluitstuk. Mensen ervaringen laten opdoen die ze nog nooit eerder hebben meegemaakt, maar die ze maar wat graag gaan herhalen.

Categorie

Portfolio