Jubileum Waarborgfonds

Veiligheid en schijnveiligheid

In 2015 is het 50 jaar geleden dat de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen in werking trad en dat het Waarborgfonds Motorverkeer zijn werkzaamheden begon. Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer besteedde aan dit bijzonder jubileum aandacht met een symposium over Verkeersveiligheid. 

Na onder andere hoogleraar Marieke Martens en directeur  van de SWOV, Peter van der Knaap, mocht ik het publiek meenemen in een reis door verkeersveiligheid en het menselijk brein. De ontwikkelingen in het wegverkeer, niet in de laatste plaats door die van de techniek, gaan voor grote veranderingen zorgen. Daarom keken we zowel terug op de afgelopen 50 jaar, als vooral ook vooruit. Een van de rode draden op de bijeenkomst: vergroten de snelle technologische ontwikkelingen de verkeersveiligheid, of is het een valse veiligheid?

Het symposium, in het Louwman Museum in Den Haag, werd een ware happening, mede dankzij de aanwezigheid van vele prominenten op het gebied van verkeersveiligheid.

Categorie

Portfolio