Let’s Move to a Better World

De weg naar een multimodale leefstijl

Een volle zaal in Move tijdens het Let’s Move to a Better World congres! Met keynotespeakers en forumleden als NS-topman Roger van Boxtel, ANWB-directeur Frits van Bruggen, Bernhard van Oranje en Robert van Overdijk van Circuit Park Zandvoort, en ik zelf. Samen met 350 professionals in mobiliteit uit bedrijfsleven en overheid lieten we ons inspireren over de toekomst van mobiliteit. Nieuwe mobiliteit moet duurzamer, efficiënter en veiliger: iets dat we met z’n allen – werkgevers, werknemers, overheid en andere belangrijke stakeholders – in samenwerking moeten vormgeven. 

Mijn inleiding ging over hoe korte termijn projecten bijdragen aan een algehele transitie naar een multimodale leefstijl en wat er op dat gebied nog ontbreekt.

Categorie

Portfolio