Mobiliteit en gedrag, begrijpen en beïnvloeden

Kennis over gedrag en verkeer nu gebundeld in een prachtig boek. Mobiliteit en gedrag, begrijpen en beïnvloeden. Voor onder de kerstboom en in het nieuwe jaar.

Inhoud op hoofdlijnen

Blok 1 (hoofdstuk 1 tm 3) handelt over het je leren verplaatsen in de weggebruiker. Hoe kun je maatregelen kunt aanscherpen door kennis over gedrag te benutten. Auteurs:  Gerard van Heusden,  Lotte van den Munckhof en Matthijs Dicke-Ogenia.

Hoofdstuk 4 neemt de lezer mee naar wat de mens beweegt. Over onder meer beredeneerd gedrag, niveau’s van gedrag en de invloed van de omgeving. Auteur: Mariëtte Pol.

120-200_0

Hoofdstuk 5 vertelt over informatieverwerking bij de weggebruiker. Human factors, waarnemen, begrijpen, kunnen en willen, subjectieve risico’s en opvolggedrag. Auteurs: Cees Wildervanck en Karel Brookhuis.

In hoofdstuk 6 worden de verschillende gezichtspunten en wensen van weggebruiker en wegbeheerder tegen het licht gehouden. Het gaat over maatregelen in relatie tot het (actuele) mens – omgeving – voertuigsysteem. Auteur: Ilse Harms.

Hoofdstuk 7 gaat in op het beïnvloeden van gedrag. Het kiezen van het juiste moment, de juiste doelgroep en de juiste beleidsinstrumenten. Auteur: Friso Metz.

Hoofdstuk 8 geeft een beeld van ontwerp en omgevingspsychologie. Oriënteren in de ruimte, functioneel gebruik en de relatie werkbelasting, wegomgeving en informatie. Auteurs: Joren van Dijk en Miranda Thush.

Verkeerseducatie staat centraal in hoofdstuk 9. Over leren uit en buiten het boekje. Over technieken, benaderingen en effecten. Auteur: Wilma Slinger.

Hoofdstuk 10 focust op belonen en straffen. De dimensies, de voorwaarden en de voor- en nadelen. Auteur: Jaco Berveling.

Hoofdstumedia_xll_1780722k 11 staat stil bij de kracht van sociale beïnvloeding. Normen, egoïsme, uitdaging en spelelementen komen aan bod. Auteurs: Etienne Kreutzer en Wesley van Pinxteren.

‘Verkeerscampagnes’ is de titel van hoofdstuk 12. Het beïnvloeden van gedrag, kennis, attitudes en gewoonten via voorlichting. Auteur: Bert Pol.

 

In hoofdstuk 13, zeker niet het ongeluksgetal deze keer, voert je naar de Twilight zone van ons brein. Hierin belicht ik het mysterie van onbewuste gedragsbeïnvloeding. Beïnvloed worden zonder het te weten; over onder meer priming, prompting, gebruik maken van optische illusies en hoe je iemand zichzelf kan laten overtuigen van het nut van jouw doelstellingen. Auteur: Gerard Tertoolen, dus.

image-2711244

Al met al een zeer compleet werk. Een betere introductie in de verkeerspsychologie is er niet. U kunt het boek hier bestellen.

 

Categorie

Vakliteratuur