Mobility Fast Forward

Onze stad in de toekomst

Ruimte in stedelijk gebied, in en om de stad, is schaars. Files nemen toe. Bereikbaarheid staat ter discussie. Op het Mobility FFWD congres 2017 werden oplossingen voor bereikbaarheid, ruimte en duurzaamheid verkend. Zelf nam ik, met 6 andere experts en een groot publiek, deel aan een forumdiscussie over de stad in 2030. Enkele onderwerpen die de revue passeerden:

– toont de politiek voldoende lef voor verandering?

– is er (al) ruimte voor wijken zonder auto’s?

– wil de volgende generatie nou wel of geen privé-auto’s?

– wie hebben het voor het zeggen in de stad: voetgangers, fietsers of gemotoriseerd verkeer?

Categorie

Portfolio