MOTI, Museum of the Image

De waarde van het beeld

In januari 2015 trad ik toe tot een adviesraad van MOTI, het Museum of the Image. De multidisciplinair samengestelde adviesgroep buigt zich over de vraag hoe een R&D programma kan woorden geïnitieerd over het beeld. We leven in een beeldcultuur, getuige onder meer Youtube, Instagram, Televisie, Facebook et cetra. Maar wat is de economische waarde van het beeld en is dit te versterken? Is er naast de beeldcultuur  ook sprake van een beeldeconomie? De eerste bijeenkomst was bijzonder inspirerend en was voor mij aanleiding een blog te schrijven over de Verbeelding van Mobiliteit. Klik hier voor deze blog.

Categorie

Portfolio