N-wegen gevaarlijk!

Op N-wegen vallen maar liefst 1 op de 5 verkeersdoden (20 procent). Dat terwijl die wegen maar goed zijn voor 6procent van het Nederlandse wegennetwerk. Verhoudingsgewijs is hier dus sprake van ‘dodenwegen. Met RTV NH ging ik op pad over één van deze wegen en daar bespraken we wat er mis is met de wegen, de automobilisten  én met de wegbeheerders.

Kijk en lees mee: Niets doen aan onveilige N-wegen is niet meer te verantwoorden

Verbeteringen aan provinciale wegen op een rij:

  • aanbrengen geleiderails
  • ribbelstroken aan zijkant
  • hier en daar afwisselend inhaalstroken per rijrichting
  • landbouwverkeer weren
  • erf-toeritten beperken
  • rotondes aanleggen
  • snelheidsverlaging
  • obstakels in berm verwijderen
  • handhaving

Categorie

Op TV