NIVRE, register van schade-experts

Schade aan voertuigen en de afwikkeling daarvan

Het  NIVRE,  een vereniging die de Registers van Schade-experts, (Risico-)Deskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing beheert, verzorgde ik 3 workshops op het Expertisecafé Motorvoertuigen. We gingen onder meer in op werken in een veld waar emoties kunnen opspelen, het effectief aanspreken van (boze) klant en het brengen van slecht nieuws. Ook ging het over de verleiding om misbruik te maken van een situatie. We stonden stil bij de achterliggende psychologie van angst, boosheid, agressie, twijfel en onzekerheid. En keken vooral naar hoe daar mee om te gaan. 

Categorie

Portfolio