Onduidelijkheid over de spitsstrook

De spitsstrook wordt onvoldoende gebruikt: veel weggebruikers blijven gewoon op de ‘standaard’ rijstroken rijden. Rijkswaterstaat vermoedt dat het probleem ontstaat omdat mensen niet over de doorgetrokken streep durven te rijden en probeert mensen erop te wijzen dat dit bij een open spitsstrook wel de bedoeling is.

Niet bij alle weggebruikers werkt het zo. Sommigen snappen best wat de bedoeling is, maar zien vaak het nut niet in van gebruik van de spitsstrook. Als het verkeer lekker doorstroomt lijkt hun weggedrag veel op het gedrag wat je ziet op wegen met drie rijstroken: ook dan blijven er veel mensen op de middelste strook rijden. De rechterstrook is voor ‘watjes  en vrachtwagens’ denken velen.

Ook kan gewoontegedrag of slecht opletten een rol spelen. Soms dringt het niet eens tot mensen door dat de spitsstrook open is.  En dat kan weer irritatie oproepen bij automobilisten die het wel door hebben en niet rechts willen inhalen.

En dan is er ook een brandende  vraag  bij veel automobilisten: Waarom kan die spitsstrook niet gewoon altijd open blijven? O ja, en waarom moet die snelheid naar beneden als hij open is?

Kortom, het lijkt zo eenvoudig allemaal  zo’n spitsstrook. Maar het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Gerard reed over een spitsstrook met NOS op 3.

Overzicht

NOS op 3

Categorie

Op TV