Parkeervisie Utrecht

Hubs als de moderne poorten van de stad

De gemeente vroeg mij mijn visie op Parkeren in Utrecht in de (nabije) toekomst toe te lichten en er over in gesprek te gaan. Een leerzame avond over stadspoorten, kosten, wensbeelden en mogelijkheden. 

Categorie

Portfolio