Raadsinformatiebijeenkomst Omleidingen

Andere wegen voor de Gemeente Utrecht

Enkele politieke partijen in de gemeenetraad van Utrecht maakt zich zorgen over goede bewegwijzering bij omleidingen. Daartoe werd een informatiebijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis Utrecht. Ik sprak daar over het waarnemen en begrijpen van bebording, het kunnen inspelen op aanwijzingen bij wegomleggingen en het motiveren van mensen om af te wijken van hun vaste patronen.

Categorie

Portfolio