Regiocongres 2015 Holland Rijnland

Bewust en onbewust kwaliteit verbeteren

De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland hebben als doelstelling om gezamenlijk de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Eens per jaar delen zij ervaringen en kijken ze zowel terug als vooruit op een Regiocongres. In de editie van 2015, in het Holiday Inn van Leiden op 22 september, verzorgde ik  2 workshops over de rol van gedragsbeïnvloeding in mobiliteitsprogramma’s als Beter Benutten. Ik mocht aantreden in de zaal die naar mijn geboorteplaats was vernoemd. Dat mijn boodschap overgekomen was, bleek onder andere uit het feit dat tijdens de plenaire afsluiting – toen gevraagd werd naar wat de aanwezigen voor nieuwe dingen hadden geleerd – iemand als eerste luid en duidelijk ‘verliesaversie’ riep. Toen hij gevraagd werd wat dat was, wist hij het heel goed uit te leggen.

 

Categorie

Portfolio