Reistijd anders bekeken

In het LEF Future Center

Rijkswaterstaat geeft samen met partners 3 x per jaar een ‘trendcahier’ uit, over actuele ontwikkelingen. Een van deze cahiers ging over Reistijd. Het mobiliteitsbeleid draait geheel om verminderen van reistijd, het oplossen van files. In politiek en media gaat het vooral over filebestrijding en op de radio krijgen we vier keer per uur de fileberichten te horen. Al geruime tijd lopen we aan tegen de grenzen van deze manier van denken: nieuwe wegen en spoorwegen geven even soelaas maar trekken vervolgens weer nieuwe mobiliteit aan. Kortom: steeds als we er in slagen om de reistijd te verkorten gaan mensen méér reizen. Daarom de vraag: kan dat niet anders?

In een bijeenkomst in Het LEF Future Center, werd reistijd van verschillende kanten belicht. Ik liet de relativiteit van tijd zien en deed een oproep om onszelf vooral wat meer tijd te gunnen. Zie ook: MobiliTIJD; over tijd en mobiliteit.

Categorie

Portfolio