Scholen en verkeersveiligheid

Burgerparticipatie 

Voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gaf ik op 3 november 2015 een presentatie over gedragsbeïnvloeding, educatie en inrichting van de weg op verzoek van de wijkpost Noordhove-Seghwaert (werkgroep verkeer) van de gemeente Zoetermeer. Aanwezig waren afgevaardigden van scholen, bewoners, gemeente, politie en overige betrokkenen (o.a. lokale afdelingen van VVN, Fietsersbond, MRDH, ROV-Zuid Holland ). De wethouder verkeer opende de bijeenkomst.  

Naast een plenair deel kon in groepjes discussie worden gevoerd over samenwerking rond een aantal meer specifieke verkeers(on)veiligheidsknelpunten. Een energieke bijeenkomst met grote opkomst. De inbreng van mij als verkeerspsycholoog werd zeer gewaardeerd en gaf de gewenste inspiratie voor de groepsdiscussies. 

 

Categorie

Portfolio