Smart Space & Mobility Manager of the Future

Op zoek naar innovatie

Het Vlaams instituut voor Mobilteit (VIM), met de steun van o.a. Capgemini Belgium nv, Athlon Car Lease Belgium nv en IntelOffices nv, en met medewerking van  Smart Mobility Management Magazine (Nexus Communication) en HR Magazine heeft mij gevraagd zitting te nemen in de jury voor het concours van ‘Smart Space & Mobility Manager of the Future.’ Wie weet mobiliteit en werkruimte optimaal met elkaar te verbinden? De jacht naar echt innovatieve ideeën op het gebied van mobiliteit. Op 16 december was de aftrap in Brussel. 

Categorie

Portfolio