Texting while driving

In Amerika is door Werner Herzorg een indringende documentaire uitgebracht over ‘texting’ tijdens het rijden. Hij brengt in beeld hoe een paar ‘onnodige’ sms-berichtjes levens kunnen ruïneren. In Amerika gebeuren jaarlijks 100.000 ongelukken doordat automobilisten tekstberichten versturen tijdens het rijden. In Nederland zijn er nog maar weinig cijfers bekend, maar dat smartphones ook hier een extra bedreiging voor de verkeersveiligheid vormen ligt voor de hand.

Gerard was op 15 augustus te gast bij Knevel en van den Brink. Hij sprak met de andere gasten, onder andere de kamerleden Joel Voordewind (Christenunie) en Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) over het nut van verkeerspsychologie, de oorzaken en gevolgen van texting in de auto, mogelijke oplossingsrichtingen voor een probleem dat de komende tijd alleen maar in omvang dreigt toe te nemen en de rol die een documentaire daarin kan spelen.

Voor de indringende documentaire van Werner Herzog: https://www.youtube.com/watch?v=Xk1vCqfYpos

Categorie

Op TV