‘Van-alles-pad’ in Reeuwijk

Klaagmuur en Wensput

De Raadhuisweg in Reeuwijk is opnieuw ingericht. Het ziet er prachtig uit, maar niet iedereen is er even blij mee. Bewoners klagen steen en been over een fietspad dat geen fietspad meer is, maar waar nu allerlei verkeer op zit, verkeerslichten die tegelijk groen krijgen en vrachtwagens die door de omringende wijken gaan dwalen.

Ik mocht op de drukbezochte avond een presentatie geven over waarnemen – begrijpen – kunnen – willen en verwachtingen (Human Factors in het verkeer) en daarna de gemoederen in goede banen leiden met een Klaagmuur en een Wensput waar bewoners hun ongenoegen konden laten blijken en hun ideeën voor verbetering konden indienen.

Het werd een boeiende avond waarin mijn inspanningen bijzonder werden gewaardeerd. De wethouder opende en besloot de avond met de belofte dat er serieus naar de output van de bewoners zou worden gekeken.

Categorie

Portfolio