Verschil tussen mannen en vrouwen

In het blad ‘Gelderse Klasse’ stond enige tijd geleden de auto centraal. Naast de nieuwste glimmende bolides gaf het blad ook aandacht aan ons gedrag in de auto. Hiervoor interviewden zij  Gerard. Het resultaat is het artikel ‘de psychologie achter de auto: er is ècht verschil tussen mannen en vrouwen’.

Het artikel: GelderseKlasseDepsychologievandeautoErisechtverschiltussenmannenenvrouwen