We ergeren ons iets meer in het verkeer

We ergeren ons iets meer in het verkeer. Het aantal Nederlanders dat verkeersoverlast ervaart is de afgelopen jaren licht toegenomen. Het gaat om te hoge snelheden, parkeeroverlast en hufterig gedrag.

Hoe het komt en wat we ertegen kunnen doen. Diverse omroepen vroegen het mij. Een paar ter illustratie:

NOS:  Meer ergernis volgens CBS en de Veiligheidsmonitor 2019

Ekdom in de morgen (Radio 10): We ergeren ons kapot in het verkeer

(bij fragementen 09 – 07 2020)

RTV Oost:

Vier op de vijf Overijsselaars heeft last van verkeer in woonbuurt

Meer info over eht onderzoek van het CBS: Ervaren verkeersoverlast

Categorie

Op de radio

Related Projects