Wegontwerp en Gedrag

Geen ingewikkeld drijfzand…

… maar een helder en overzichtelijk plan voor samenwerking. Dat is de slogan van het multidisciplinaire ingenieursbureau Geonius. Naast de techniek ruimte voor mensenwerk dus. Vanuit die invalshoek verzorgde ik op 21 september een spoedcursus gedrag en gedragsbeïnvloeding voor medewerkers van Geonius. Met een grote groep gemotiveerde ingenieurs verkende we een avond lang – alleen onderbroken door het nuttigen van een diversiteit aan smakelijke pizza’s – de valkuilen en kansen die het menselijk brein biedt op weg naar veilige en goed doorstromende wegverbindingen. Een mooie en leerzame avond waar wegontwerp en gedrag samenkwamen en waar creativiteit volop opbloeide, onder andere tijdens een oefening over hoe weggebruikers te informeren zijn over het vooruitzicht van langdurige overlast door wegwerkzaamheden. Dat we hier te maken hebben met ervaringsdeskundigen bleek ook uit het feit dat vrijwel 100% van de aanwezigen de auto prefereert voor het woon-werkverkeer.

Categorie

Portfolio