Wie ik ben en waar ik ga

In 2010 bracht ik – onder de bezielende leiding van Ruud Vreeman – het advies ‘Wie ik ben en waar ik ga’ voor de Raad voor Verkeer en Waterstaat uit. In woord en beeld worden handvatten geboden om ontwikkelingen in bevolkingsomvang en -samenstelling, sociaaleconomische factoren en leefstijlen meer centraal te stellen in het mobiliteitsbeleid. De Raad voor Verkeer en Waterstaat wil met dit advies de discussie aanzwengelen over de toegevoegde waarde van een leefstijlbenadering in het mobiliteitsbeleid.

Onderstaande film heb ik toen gemaakt met Gert-Jan Hulster van ‘Nieuw en Verbeterd’.

Mensen willen zelf keuzes kunnen maken, individualisme neemt toe. Gebruik van ICT opent nieuwe wegen. Er is een grote kans dat de lontjes in het verkeer nog korter worden. Dit zijn trends waar overheden en vervoerbedrijven snel op in moeten spelen. Over jongeren, vergrijzing, verschillende bevolkingsgroepen, leefstijl en mobiliteit. Een en ander werd ook in een internationaal tijdschrift gepubliceerd. Klik hieronder om het te lezen.

Artikel Demography Lifestyles and Mobility