Het moet helemaal anders in de stad

Dossier ‘Verkeer in de Stad’ in Verkeerskunde. Experts geven hun visie op wat er mis is met het verkeer in de steden van nu en waar het volgens hen heen moet. Ik wind er geen doekjes om: het moet helemaal anders! Lees mijn bijdrage:

De stadspoorten moeten terug!

Laten we daar maar eens mee beginnen. En met het structureel herverdelen van de beschikbare ruimte. O ja, het accent bij het ontwikkelen van technisch speelgoedjes mag ook wel wat verschoven worden. Dan zijn we een eind op de goede weg.